NHỮNG HIỂU LẦM NHIỀU NGƯỜI MẮC PHẢI KHI NGHĨ VỀ CAFFEIN
NHỮNG HIỂU LẦM NHIỀU NGƯỜI MẮC PHẢI KHI NGHĨ VỀ CAFFEIN
Caffein là một chất có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, caffein không gây ra cơn thèm nặng hoặc không gây ra các hành vi tìm kiếm thuốc (như nghiện rượu hoặc nghiện ma túy). Caffein không đe dọa tình trạng sức khỏe thể chất, xã hội hoặc kinh tế như cách các loại thuốc gây nghiện khác đã làm. Do đó, nó chắc chắn không phải là chất gây nghiện.
NHỮNG HIỂU LẦM NHIỀU NGƯỜI MẮC PHẢI KHI NGHĨ VỀ CAFFEIN
NHỮNG HIỂU LẦM NHIỀU NGƯỜI MẮC PHẢI KHI NGHĨ VỀ CAFFEIN
Caffein là một chất có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, caffein không gây ra cơn thèm nặng hoặc không gây ra các hành vi tìm kiếm thuốc (như nghiện rượu hoặc nghiện ma túy). Caffein không đe dọa tình trạng sức khỏe thể chất, xã hội hoặc kinh tế như cách các loại thuốc gây nghiện khác đã làm. Do đó, nó chắc chắn không phải là chất gây nghiện.
30
31