RỒNG VỀ CỬU LONG

Tác giả: anh Lương Văn Tự – Chủ tịch Vicofa Việt Nam – 26/02/2012 Năm nay thêm một con rồng Rồng về rồng lội xuống đồng Cửu Long Rồng mừng…