5
(31)

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG TRONG TRÀ LÁ XANH SAO SUỐT

STTTên chỉ tiêuMức công bố
1Độ ẩm≤ 8
2Hàm lượng chất tan trong nước≥ 32
3Hàm lượng tro tổng số4-8
4Hàm lượng tro tan trong nước≥ 45
5Độ kiềm của tro tan trong nước (tính theo KOH)1-3
6Hàm lượng tro không tan trong HCL≤ 1
7Hàm lượng xơ tổng≤ 16.5
8Hàm lượng polyphenol tổng số≥ 11
9Hàm lượng catechin tổng số≥ 7
10Tỷ lê của catechin tổng số và polyphenol tổng số≥ 0.5
11TSVSVHK10^4
12Coliforms10
13E.coli0
14Cl.perfringens10
15B.cereus10^2
16TSBTNM-M10^2
17Cadimi (Cd)1
18Thủy ngân (Hg)0.05
19Arsen (As)1
20Chì (Pb)2

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Bạn có thích bài viết này không?

Hãy bình chọn cho chúng tôi

As you found this post useful...

Follow us on social media!

0 0 vote
Article Rating
Chia sẻ bài viết